Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v roce 2023 tak, že 1. vývoz se uskutečnil ve středu 4. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu.

2010-2014

 • usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.11.2010
 • usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12.2010
 • usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2011
 • usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.4.2011
 • usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.6.2011
 • usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.9.2011
 • usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.12.2011
 • usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2012
 • usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.4.2012
 • usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2012
 • usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2012
 • usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.12.2012
 • usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.2.2013
 • usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2013
 • usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2013
 • usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.9.2013
 • usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.12.2013
 • usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.02.2014
 • usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.04.2014
 • usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.06.2014
 • usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.09.2014