Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Obecní symboly

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. přinesl poprvé možnost, aby nejenom města, ale i každá obec mohla mít své vlastní komunální symboly. Ve 2. odstavci §34a tohoto zákona se konkrétně uvádí, že „Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit.“ Udělování těchto symbolů se pak provádí způsobem, kdy obce dostávají dekret předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém je odborným heraldickým slovním popisem, nazývaným "blason", závazně definovaná podstata udělených symbolů. Podle něj je pak každý zkušený heraldik schopný znak správně nakreslit, aniž by nutně musel vidět prvotní grafickou předlohu.

Od vstoupení zákona č. 128/2000 Sb. v platnost, si postupně mnoho obcí v naší republice již nechalo navrhnout, schválit a udělit svůj vlastní znak a vlajku. V roce 2018 začalo o tomto kroku vážně uvažovat i vedení obce Předslav a počátkem následujícího roku navázalo kontakt s odbornou firmou.

Vlastní návrh obecního znaku a vlajky pak vypracoval heraldik společnosti ALERION, pan PhDr. Zdeněk Kubík a jeho hotová konečná verze byla předána 20. června 2019. Následně byl vypracovaný návrh zaslán ke schválení do Poslanecké sněmovny České republiky, kde pak byl společně s návrhy dalších obcí a měst projednán dne 7. listopadu 2019 podvýborem pro heraldiku a vexilologii, aby byl po té Rozhodnutím č. 39 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 17. prosince 2019 právoplatně udělen.

Udělené obecní symboly vypadají následovně:

OBECNÍ ZNAK

Schválený popis (blason): V zeleném štítě pod zlatou cimbuřovou hlavou postavený zlatý meč provázený při okraji štítu šesti (3, 3) stříbrnými hvězdami.

Znak obce

OBECNÍ VLAJKA

Schválený popis: List tvoří žlutý žerďový zubatý pruh široký třetinu délky listu s pěti čtvercovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami a zelené pole se šesti bílými šesticípými hvězdami do kruhu (2, 2, 2), mezi nimi žlutý meč hrotem k dolnímu okraji listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

vlajka

A co vlastně vzhled znaku a vlajky symbolizuje?

Oba symboly vycházejí z toho, že obec Předslav má jednak svoji dávnou historii, ale rovněž odrážejí i skutečnost, že v současnosti spravuje také šest dalších částí obce, které však dříve bývaly samostatnými obcemi a teprve postupem času se dostaly pod její správu. Ve všech případech pak šlo o vesnice historicky poměrně starodávné, kde ve čtyřech z nich bývala v dávné historii panská tvrz, která se ve třech případech přinejmenším z části dochovala až do dnešních dnů. Jednou z nich byla i tvrz v obci Předslav samotné. Tato skutečnost je ve znaku symbolizována srozumitelným motivem cimbuří. Převažující zelená barva štítu i listu vlajky pak jednak značí to, že celé historii regionu Předslavska dominoval jeho zemědělský charakter, dále pak je rovněž i odkazem na zelenou barvu ve znaku Plzeňského kraje, která tam symbolizuje naši zalesněnou jihozápadní hranici, tedy Šumavu a Český les. V zelené ploše štítu se pak nalézá celkem sedm obecných figur, což odpovídá počtu jednotlivých částí obce. Z nich pak meč ve středu štítu představuje samotnou Předslav a to jednak tím, že je jedním z atributů sv. Jakuba Většího, jemuž je zasvěcen místní kostel (jedná se o nástroj světcova stětí), krom toho ale tato figura poukazuje i na fakt, že rod prvních známých předslavských vladyků pocházel z Mečkova. Šest stříbrných hvězd obklopujících meč pak jednak symbolizuje zbývajících šest částí obce (vsí) a za druhé pak rovněž připomíná i skutečnost, že území spravované obcí Předslav se rozkládá celkově na šesti jednotlivých katastrálních územích. Jako figura pro tuto symboliku byla zvolena svatojánská hvězda, protože ve čtyřech z našich vesnic se nalézají sochy svatého Jana Nepomuckého a jeho kult byl v našem regionu, i pro blízkost města Nepomuku, v minulosti hojně rozšířen.

Z uvedených dvou obecních symbolů jsou pak odvozeny i další návrhy a to: PRAPOR STAROSTŮ nebo RAZÍTKO či PEČEŤ OBCE

S kolekce

Obec

Kalendář akcí

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.