Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Kaple v Němčicích

Perokresba hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele v Němčicích

Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1610, kterou dala postavit urozená Apolena Čejková

Hřbitovní raně barokní kaple sv. Jana Křtitele je stavba ve tvaru pravidelného osmiúhelníku, se stranami 4,2m dlouhými. V jižní stěně se nachází vstupní renesanční portál se dvěma oblými sloupy, ve všech ostatních stěnách je pak po jednom oknu s tupě lomeným obloukem ve vrcholu. Jehlancová, původně šindelová střecha končí malou věžičkou završenou kupolí, která byla na kapli zřízena coby zvonice, je ale dnes bez zvonu. V současné době jsou střecha i věžička oplechovány. Při stěně proti vchodu býval umístěn oltář, který snad měl být dobovou kopií vlašského originálu a jehož raně barokní dřevěná část bohužel v průběhu času podlehla zkáze vlivem dřevokazných organizmů. Vyřezávaná deska oltářního retablu s reliéfem „Křest Kristův v Jordáně“, se přesto údajně dochovala, byla z tohoto oltáře vyňata a po nějaký čas umístěna na místní faře. Odtud pak měla být předána do depozitáře církevních památek. V kapli se tak z celého oltáře dochovala prakticky jen zděná oltářní mensa, krytá deskou sliveneckého mramoru, na níž jsou dva plastické reliéfy erbů, Čejkovský a Černínský.

Tuto kapli nechala postavit manželka majitele zdejšího panství, Jana Adama Čejky z Olbramovic a na Němčicích, paní Apolena Čejková rozená Černínová z Chudenic, a to roku 1610. Dokládá to i cínová votivní deska, která byla původně zavěšena na stěně napravo od oltáře a nesla latinský nápis, který v českém překladu zněl: „Roku 1610, za pontifikátu našeho pána Pavla Pátého, za času arcibiskupa pana Jana Lohelia, urozená paní Apolena Čejková z Chudenic tuto kapli k slávě Boha všemohoucího, blahoslavené Panny Marie i svatého Jana Křtitele a všech svatých dala postavit a vyzdobit.“ Tato deska je dnes uložena v depozitáři plzeňského biskupství.

Lidová pověst vypráví, že Jan Adam Čejka byl dobrodružné povahy a rád jezdíval na výpravy, ale při návratu z nich často bloudíval. Proto prý nechal zhotovit a na vížku této kaple připevnit zlatou hvězdu, která mu měla být znamením na cestě k domovu. Hvězda prý do daleka zářila a zbloudilého rytíře tak přiváděla domů. Kaple byla po dobu své existence mnohokrát opravována. Její poslední oprava byla zahájena roku 2007, prováděla se ve třech etapách v průběhu následujících tří let a přišla celkem na 700 000 Kč. O financování této rekonstrukce se společně podělili římskokatolická církev s obcí Předslav. Nejprve bylo opraveno soklové zdivo a zajištěno jeho odvodnění, pak přišla řada na opravu střešní krytiny, kdy došlo i ke zcela novému oplechování věžičky. V poslední etapě se dostalo i na opravy vnějších omítek, ale ještě předtím musela být celá kaple staticky zajištěna pomocí ocelových lan. Tato oprava skončila v roce 2010, takže ke 400. výročí jejího založení v ní mohla 26. června 2010 proběhnout slavnostní bohoslužba.

Datum vložení: 25. 4. 2021 17:11
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2021 22:37
Autor: Správce Webu

Obec

Kalendář akcí

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.