Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2023

PI_2023_07

17.10.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 19.09.2023.

Obsah žádosti:

 • informaci o ceně za odvoz a uložení či likvidaci komunálního odpadu z pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi, který se zde nacházel ještě před založením mezideponie, včetně příslušné objednávky a faktury (uvádíme, že starosta obce Předslav informaci o odvozu viditelné části původní skládky TKO z tohoto pozemku sám uvedl při místním šetření dne 11.9.2023 a při podání vysvětlení na Policii ČR)
 • povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje o nakládání se starou ekologickou zátěží na pozemku parč. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi (jak znalec na místě při místním šetření uvedl, je nutné pro nakládání s takovouto zátěží mít povolení Krajského úřadu a starosta Miloslav Kreuzer při místním šetření uvedl, že o této ekologické zátěži věděl ještě před založením mezideponie stavebního odpadu, kromě toho policejnímu orgánu uvedl, že na místo mělo být uloženo 4 500 kubických metrů a odvezeno mělo být 9 000 metrů kubických, tedy i odpad z původní skládky)
 • listinu potvrzující povolení skládky komunálního odpadu na pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi, o které starosta obce Předslav při místním šetření na místě samém dne 11.9.2023 uvedl, že existuje, a že z toho má radost; (my chceme mít radost také)
 • informaci, zda byl obci Předslav doručen jakýkoliv přípis OŽP MÚ Klatovy po ústním jednání na místě samém dne 11.9.2023, pokud ano, žádáme jeho kopii
 • informaci o množství uloženého odpadu na pozemek parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi v rámci stavby kanalizace a ČOV v kubických metrech, a informaci o odvezeném odpadu v kubických metrech včetně příslušných dokumentů (s ohledem na skutečnost, že v příslušném spise založená bilance odpadu a vážní lístky uvádějí informaci v tunách, ale v případě policejního šetření byla policejnímu orgánu uvedena infonnace v metrech kubických, žádáme tuto informaci doložit)
 • informaci o množství uloženého odpadu na pozemky parc.č. 13/3 a parc.č. 13/31 v k.ú. Makov u Předslavi v rámci stavby kanalizace a ČOV a informaci o odvezeném odpadu z těchto pozemků s uvedením místa kam a kdy byly odpady odvezeny

Vyřízení žádosti:

Dne 04.10.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/1107/23.

PI_2023_07 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 410.6 kB

 

PI_2023_06

10.10.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 13.09.2023.

Obsah žádosti:

 • informaci, zda byly propustky proplaceny zhotoviteli
 • informaci o celkové ceně propustků, tedy včetně projektové dokumentace, ceny díla a všech dalších nákladů, žádám o zasláni předmětných faktur

Vyřízení žádosti:

Dne 27.09.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/1082/23.

PI_2023_06 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 5.59 MB

 

PI_2023_05

21.08.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 24.07.2023.

Obsah žádosti:

 • objednávka na dočištění pozemku p.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi u společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. ze dne 10.7.2023s.

Vyřízení žádosti:

Dne 08.08.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/863/23.

PI_2023_05 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 375.53 kB

 

PI_2023_04

02.03.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 03.02.2023.

Obsah žádosti:

 • projektovou dokumentaci k výstavbě silnice na pozemku parč. č. 1383/1 k.ú. Předslav (komunikace od obecního úřadu k sokolovně)

Vyřízení žádosti:

Dne 17.02.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/166/23.

PI_2023_04 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 222.15 kB

 

PI_2023_03

01.02.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 05.04.2023.

Obsah žádosti:

 • záznamy kamerových zkoušek kanalizace (stavba Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod) včetně protokolů o výsledcích těchto zkoušek prováděných v měsíci prosinec 2022, případně informaci jakou činnost prováděla společnost SEZAKO na této kanalizaci v měsíci prosinec 2022

Vyřízení žádosti:

Dne 20.01.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/21/23.

PI_2023_03 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 345.06 kB

 

PI_2023_02

01.02.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 04.01.2023.

Obsah žádosti:

 • fotokopie stavebních deníků od 1.7.2022 do současnosti

Vyřízení žádosti:

Dne 19.01.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/13/23.

PI_2023_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 308.2 kB

 

PI_2023_01

01.02.2023 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 04.01.2023.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od zhotovitele, společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, včetně příloh, předávacích protokolů, zjišťovacích protokolů a dalších listin, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpoČtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány za období od 1. července 2022 do současnosti,
 • veškeré došlé faktury od stavebního dozoru, Adestik s.r.o., IČ: 25247069, sídlem Vrhaveč 99, PSČ 33901 včetně všech příloh k těmto fakturám
 • změnové listy včetně všech příloh, které jsou uvedeny v Dohodě o narovnání uzavřené mezi obcí Předslav a společností IMOS Brno a.s., jedná se o přílohy č. 1 a č. 2 této Dohody o narovnání

Vyřízení žádosti:

Dne 19.01.2023 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/12/23.

PI_2023_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 1.94 MB

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.