Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2017

PI_2017_07

Obecní úřad Předslav – 25.8.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.8.2017 na žádost týkající zaslání odpovědí na otázky z dotazníku na problémy s ptactvem, obraně proti škodlivým ptákům, používání plašičů škodlivých ptáků, poskytování dotací a náhrad škod způsobených ptáky.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.8.2017.

Dne 24.8.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/807/17.

PI_2017_07 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 180.15 kB

 

PI_2017_06

Obecní úřad Předslav – 17.7.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky v dotazníku ohledně sociálního bydlení v obci.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017.

Dne 13.7.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/694/17.

PI_2017_06 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 405.38 kB

 

PI_2017_05

Obecní úřad Předslav – 17.7.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky z dotazníku společnosti, která usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů a jejího vstupu na trh.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017.

Dne 14.7.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/693/17.

PI_2017_05 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 468.05 kB

 

PI_2017_04

Obecní úřad Předslav – 6.7.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4.7.2017 na žádost týkající se odpadového hospodářství – zaslání kopie cenového ujednání se společností Pošumavská odpadová, s.r.o. (dodatek nebo příloha smlouvy) platného pro rok 2017 za službu sběru, svozu a odstranění odpadů od povinného (obce) (směsný komunální odpad, tříděné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady a případně další komodity).

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.6.2017.

Dne 4.7.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/622/17.

PI_2017_04 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 564.66 kB

 

PI_2017_03

Obecní úřad Předslav – 29.6.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.6.2017 na žádost týkající se zaslání informací o soustavě veřejného osvětlení v obci ke dni 1.5.2017.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 19.6.2017.

Dne 27.6.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/612/17.

PI_2017_03 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 738.11 kB

 

PI_2017_02

Obecní úřad Předslav – 27.4.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.4.2017 na žádost týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci – počet svozových míst, výše poplatků za komunální odpad, zajištění možnosti třídění odpadů v obci, vybavení sběrných míst, druhy tříděného odpadu, celkový počet sběrných nádob a jejich typ, název svozové společnosti.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 27.3.2017. Obecní úřad žádost posoudil a shledal, že neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, proto nebyla dle § 14 odst. 4 zákona, žádostí ve smyslu tohoto zákona. Tuto skutečnost sdělila žadateli zasláním odpovědi do datové schránky dne 3.4.2017. Obecnímu úřadu bylo dne 18.4.2017 doručeno doplnění k podané žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 25.4.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/344/17.

PI_2017_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 469.11 kB

 

PI_2017_01

Obecní úřad Předslav – 28.2.2017
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.2.2017 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.2.2017.

Dne 27.2.2017 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/159/17.

PI_2017_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 231.89 kB