Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

2022-02026

  • usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.10.2022
  • usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2022
  • usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2023 a po přerušení pokračujícího dne 9.3.2023
  • usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.4.2023
  • usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.5.2023
  • usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.6.2023
  • usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2023
  • usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2023
  • usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.2.2024