Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

2006-2010

 • usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.11.2006
 • usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2006
 • usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.02.2007
 • usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.04.2007
 • usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.06.2007
 • usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.09.2007
 • usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.12.2007
 • usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.2.2008
 • usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2008
 • usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.6.2008
 • usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.9.2008
 • usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.10.2008
 • usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.12.2008
 • usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2009
 • usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2009
 • usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2009
 • usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.9.2009
 • usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.11.2009
 • usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2009
 • usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.2.2010
 • usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2010
 • usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.6.2010
 • usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.9.2010