Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2024

PI_2024_03

21.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 22.02.2024.

Obsah žádosti:

  • veškeré došlé faktury od zhotovitele, společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, včetně příloh - zjišťovacich protokolů k soupisu provedených prací za celou dobu stavby (tj. od doby převzetí staveniště do doby odevzdání díla), tzn. požaduji listiny, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny.

Vyřízení žádosti:

Dne 08.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/170/24
(vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2024_03 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 206.2 kB

 

PI_2024_02

21.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 21.02.2024.

Obsah žádosti:

žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se ke stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod:

  • veškeré stavební deníky ze shora uvedené stavby od 1.7.2022 do předání díla (jednoduše řečeno do poslední strany deníku vedeného k této stavbě)

Vyřízení žádosti:

Dne 07.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/158/24.

PI_2024_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 205.96 kB

 

PI_2024_01

18.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 20.02.2024.

Obsah žádosti:

  • Informaci, zda byla uložena obci Předslav povinnost nějakou část dotačních prostředků vrátit (zda byla uložena tzv. korekce).
  • Pokud tato povinnost uložena byla, o jakou výši vracených prostředků se jednalo a jaký byl důvod vzniku povinnosti dotaci nebo její část vrátit - jakou povinnost obec Předslav porušila?
  • V případě, že vznikla povinnost obce dotaci nebo její část vrátit, zda byla tato povinnost následně částečně pominuta, a pokud ano, v jakém rozsahu byla prominuta a z jakého důvodu?
  • Pokud existují, Žádáme o kopie dokumentů, kterými byla obci Předslav uložena povinnost dotaci nebo její část vrátit, a dokumentů, kterými byla tato povinnost následně zmírněna či zcela nebo Částečně prominuta (jedná se o veřejná rozhodnutí orgánů veřejné správy).
  • Pokud existuji, žádáme o kopie dokumentů, kterými obec Předslav Žádala a dokumentů, kterými odůvodňovala žádost o zmírnění uložené povinnosti dotaci nebo její část vrátit.
  • Pokud nadepsaná obec nedisponuje požadovanými informacemi, žádáme o informaci, který správní orgán je příslušný postihovat případnými finančními opravami či korekcemi pro porušeni pravidel či povinností výše zmíněného příjemce podpory.

Vyřízení žádosti:

Dne 05.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/157/24.

PI_2024_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 557.49 kB

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.