Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2015

PI_2015_02

Obecní úřad Předslav – 15.9.2015
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.9.2015 na žádost týkající se data stavby dešťové kanalizace k domům č.p. 61 a 60 v Němčicích a způsobu financování této stavby. Dále byla požadována informace týkající se věcných břemen k již provedeným inženýrským sítím na pozemcích p.č. 566/8 a p.č. 561/4 v k.ú. Němčice u Klatov.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 2.9.2015.

Dne 14.9.2015 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/495/15.

PI_2015_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 319.4 kB


PI_2015_01

Obecní úřad Předslav – 20.3.2015
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.3.2015 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 13.3.2015.

Dne 19.3.2015 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/156/15.

PI_2015_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 247.25 kB