Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2016

PI_2016_02

Obecní úřad Předslav – 5.8.2016
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.8.2016 na žádost týkající se smluv (včetně informace o cenách), které obec uzavřela v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem, jakož i biologicky rozložitelným a tříděným komunálním odpadem za poslední 3 roky, tedy od roku 2013 včetně. Dále byla požadována informace ohledně soutěží a výběrových řízení, která předcházela uzavření výše zmíněných smluv.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.7.2016.

Dne 3.8.2016 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/2020/16.

PI_2016_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 1.69 MB


PI_2016_01

Obecní úřad Předslav – 19.2.2016
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.2.2016 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 11.2.2016.

Dne 17.2.2016 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/108/16.

PI_2016_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 236.86 kB