Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v roce 2023 tak, že 1. vývoz se uskutečnil ve středu 4. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu.

2014-2018

 • usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 03.11.2014
 • usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.12.2014
 • usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2015
 • usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.4.2015
 • usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2015
 • usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.7.2015
 • usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.9.2015
 • usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2015
 • usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.2.2016
 • usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.4.2016
 • usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.6.2016
 • usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.9.2016
 • usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.11.2016
 • usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.12.2016
 • usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2017
 • usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.4.2017
 • usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.6.2017
 • usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.9.2017
 • usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.12.2017
 • usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.2.2018
 • usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.4.2018
 • Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2018
 • Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.9.2018