Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v roce 2023 tak, že 1. vývoz se uskutečnil ve středu 4. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu.

Sběr nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu 2023

Obec Předslav ve spolupráci se společností Pošumavská odpadová s.r.o. pořádají bezplatný sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato akce se uskuteční v sobotu 27.5.2023. Ve stejném termínu bude zároveň probíhat i sběr elektroodpadu.

Také letos obec Předslav zorganizovala pro své občany sběr a svoz nebezpečných odpadů, jako tomu bývá až na výjimky pravidelně každým rokem. I tentokrát pak dobrovolní hasiči z Předslavi provedou při této příležitosti sběr elektroodpadu, viz bližší informace v přiloženém souboru. Časový harmonogram hodin, kdy budou sběrné vozy přistaveny na jednotlivá sběrná místa je uveden v příloze.

Přílohy

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 2023

Svoz NO Předslav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,95 kB