Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Dopravní uzavírka v Předslavi od 21.6.2021

Ilustrační obrázek dopravní uzavírky

Informace o dočasné úplné uzavírce komunikace vedoucí skrz obec Předslav kvůli výstavbě kanalizace

Upozorňujeme občany, zejména ty, bydlící přímo v Předslavi, že od pondělí 21.6.2021 bude osazeno dočasné dopravní značení úplně uzavírající komunikaci třetí třídy číslo III/11765 a to v úseku od rybníka "Kurčák" na jižním okraji obce, kolem autoservisu pana Linharta, až na křižovatku na konci obce směrem na Měcholupy. Doprava bude odkloněna po objízdné trase. Od středy 23.6.2021 se pak na této komunikaci započne s frézováním povrchu pro výkop k položení nové kanalizace. Autobusům a místním občanům bude však i nadále umožněn průjezd.